آیا میخواهید از اکانت خود خارج شوید؟

بله

Hello World با 9 زبان برنامه نویسی معروف

Hello World با 9 زبان برنامه نویسی معروف

Hello World معمولا اولین کدی است که یک برنامه نویس با زبان خود تستش کرده. هر زبانی به روشی میتواند این متن سلام دنیا را نمایش دهد. در این مقاله در رابطه با سلام دنیا در 9 زبان برنامه نویسی معروف با شما همراه هستیم.

Hello World

 

برایان کرنیگان در واقع اولین برنامه "سلام دنیا" را به عنوان بخشی از مستندات زبان برنامه نویسی BCPL که توسط مارتین ریچاردز تهیه شده است ، نوشت. چند سال قبل از انتشار کتاب C Kernighan و Ritchie در سال 1972 ، در حالی که C در آزمایشگاه های بل در حال توسعه بود ، از BCPL استفاده شد.

در ادامه با Hello World در 9 زبان برنامه نویسی با ما همراه باشید:

1- JavaScript

Console.log("Hello World");

2- Python

print("Hello World")

3- Java

Class helloworld{

public static void main(String[] arges){

System.out.printin("Hello World");

}

}

4- C

#include <stdio.h>

int main()

{

printf("Hello World");

}

5- Shell

echo “Hello World”

6- Html

#شوخی☺

<h1>Hello World</h1>

7- C++

#include <iostream>

int main()

{

std::cout << “Hello World” << std::endl;

}

8- Go

Package main

import “ftm”

func main() {

ftm.printin("Hello Wordl")

}

9- C#

using System;

class hello

{

static void Main() 

{

Console.WriteLine("Hello World");

}

}

 

در این مقاله به تاریخچه Hello World و نوشتن آن با 9 زبان برنامه نویسی پرداختیم. امیدوارم به کارتون بیاد.

لینک کوتاه مقاله : https://BugLand.ir/A/2ff